Latvia fieldpost cachets, #7-11

7. $32
3. JELGAWAS KAHJNEEKU PULKA / 10 / R O T A S / Komandeers / - - -

8. $42
LATGALES ARTILERIJAS PULKS / Preeksch / suhtijumeem
Latgales Artilerijas Pulks / 1921 g. [boxed cachet]

9. $22
LATGALES PARTIZAŅU PULKA / Preekš / sūtijumem / - - -

10. $28
9. RESEKNES KAHJNEEKU PULKS / {Coat of Arms}

11. $67
9. REZEKNE KAHJNEEKU PULKS / I. / BATALJONS / - - -
IV LAUKA PASTA NODALA * / 17 4 20


Thursday 2003-07-24 9:59